conseils-yoga-exercices-video-balance-board

VIDEOÖVNINGAR: BALANCE BOARD

Balance Board från Domyos är ett tillbehör som används för att öka spänsten i hela kroppen, med hjälp av våra olika videoövningar. Med dessa videoövningar, som har producerats i samarbete med träningscoacherna från Domyos Club, får du förbättrad balans och toning av magmuskler, lår, bröstmuskler och biceps, genom att jobba med att stärka musklerna på ett mjukt sätt. Ta del av videoövningarna för att träna rätt med Balance Board och öka spänsten i kroppen.

 

För att uppnå en god effektivitet bör hela träningspasset vara i mellan 30 och 45 minuter, beroende på nivå. Dessa övningar syftar främst till att öka musklernas uthållighet, så jobba i block som låter dig träna musklerna växelvis.

 

Säkerhetsanvisningar:

Se till att hålla ryggen rak och andas regelbundet och jämnt när du utför övningarna.

 

Videoövning nr 1: Balans

 

 • Svårighetsgrad: Nivå 1

 

 • Muskler som får arbeta: magmuskler, stjärtmuskler, lår

 

 • Utföra övningen: Börja stående framför Balance Board och placera först vänster och sedan även höger fot på Balance Board. Hitta balansen och undvik att ytterkanterna på Balance Board rör vid golvet. Håll ryggen rak och placera händerna på höfterna för att lättare kunna hålla balansen under övningen.

 

 • Andning: Glöm inte att andas regelbundet och jämnt under hela övningen.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 sekunder, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.

 

Videoövning nr 2: Coreträning med böjda ben

 

 • Svårighetsgrad: Nivå 1

 

 • Muskler som får arbeta: magmuskler, axlar, bröstmuskler

 

 • Utföra övningen: Börja med knäna på golvet på mattan, placera Balance Board i den andra änden av mattan och fatta tag i Balance Board-plattan med händerna. Sänk långsamt ned bröstet mot Balance Board och gå sedan sakta upp igen samtidigt som du sträcker ut armarna. Håll knäna mot golvet och ryggen ordentligt rak under övningen.

 

 • Andning: Andas in medan du går ned mot golvet och andas ut medan du går upp igen.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 repetitioner, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.

 

Videoövning nr 3: Rotation i sidled

 

 • Svårighetsgrad: Nivå 1

 

 • Muskler som får arbeta: magmuskler

 

 • Utföra övningen: Börja med knäna på Balance Board, händerna mot golvet, långt framför dig, och fötterna lyfta från golvet. Utför rotationer åt höger och sedan åt vänster. För ökad komfort under övningen kan du lägga en matta mellan Balance Board och dina knän.

 

 • Andning: Glöm inte att andas regelbundet och jämnt under hela övningen.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 sekunder, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.

 

Videoövning nr 4: Höftböjning

 • Svårighetsgrad: Nivå 2

 

 • Muskler som får arbeta: lår, stjärtmuskler, magmuskler

 

 • Utföra övningen: Placera höger fot på Balance Board och se till att Balance Board-plattan inte vidrör golvet. Inta ställningen för höftböjning, med vänsterbenet sträckt bakåt, och behåll den här positionen i 15 sekunder. När du har utfört övningen gör du samma rörelse efter att ha bytt plats på fötterna, med vänster fot på Balance Board.

 

 • Andning: Glöm inte att andas regelbundet och jämnt under hela övningen.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 sekunder, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.

 

Videoövning nr 5: Huksittande i sidled

 

 • Svårighetsgrad: Nivå 2

 

 • Utföra övningen: Börja stående, med benen något särade och Balance Board på din vänstra sida. Placera vänster fot på Balance Board och se till att Balance Board-plattan inte vidrör golvet. Böj benen och sträck ut armarna framåt, för att sedan gå upp igen. När du har utfört övningen upprepar du den på andra sidan, ställer Balance Board till höger och placerar höger fot på tillbehöret.

 

 • Andning: Andas in medan du går upp och andas ut när du böjer på benen.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 repetitioner, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.

 

Videoövning nr 6: Coreträning ben

 

 • Svårighetsgrad: Nivå 2

 

 • Muskler som får arbeta: magmuskler, bröstmuskler, axlar

 

 • Utföra övningen: Börja med knäna på golvet, på en matta, och med Balance Board placerad i den andra änden av mattan. Fatta tag i Balance Board-plattan med händerna, ställ dig på tårna och sträck ut benen. När du har uppnått den här ställningen går du sakta ned mot Balance Board igen, varefter du sakta går upp igen.

 

 • Andning: Andas in medan du går ned och andas sedan ut medan du går upp.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 repetitioner, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.

 

Videoövning nr 7: Armhävningar

 

 • Svårighetsgrad: Nivå 2

 

 • Muskler som får arbeta: biceps, axlar, rygg, magmuskler

 

 • Utföra övningen: Börja med knäna på golvet, på en matta, och med Balance Board placerad i den andra änden av mattan. Fatta tag i Balance Board-plattan med händerna, ställ dig på tårna och sträck ut benen. När du har uppnått den här ställningen gör du armhävningar.

 

 • Andning: Andas in medan du går ned och andas sedan ut medan du går upp.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 repetitioner, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.

 

Videoövning nr 8: Balans med ett ben

 

 • Svårighetsgrad: Nivå 3

 

 • Utföra övningen: Börja stående framför Balance Board och placera vänster och fot på Balance Board och höger ben långt bak, med sträckt ben. Flytta höger knä mot bröstet samtidigt som du håller balansen med vänster fot på Balance Board. Ta hjälp av armarna för att utföra rörelsen. När du har utfört övningen gör du samma rörelse med motsatt benposition.

 

 • Andning: Andas in när du återgår till ugångsläget och andas ut medan du för upp knäet till bröstet.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 repetitioner, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.

 

Videoövning nr 9: Armhävningar i balans

 

 • Svårighetsgrad: Nivå 3

 

 • Muskler som får arbeta: biceps, bröstmuskler, magmuskler

 

 • Utföra övningen: Börja med knäna på golvet, på en matta, och med Balance Board placerad i den andra änden av mattan. Placera höger hand på Balance Board och vänster hand på mattan, intill Balance Board. Ställ dig på tårna och sträck på benen. När du har uppnått den här ställningen gör du armhävningar. När du har utfört övningen gör du samma rörelse, men efter att ha låtit händerna byta plats.

 

 • Andning: Andas in medan du går ned mot golvet och andas ut medan du går upp igen.

 

 • Repetitioner: 2 till 3 serier om 15 repetitioner, beroende på din nivå, med 30 sekunders vila mellan varje serie.
YOGA
conseils-yoga-exercice-exercices-videos-nattes-yoga

Upptäck yogamattan från Domyos, det oumbärliga tillbehöret för dig som vill träna yoga under säkra förhållanden.

ÖVERST PÅ SIDAN