conseils-multisports-corps-sante-recuperation-massage

ÅTERHÄMTNING GENOM MASSAGE

Sport betyder hälsa och målet är att förhindra skador och mikrotrauman samt att återhämta sig så fort som möjligt för att kunna dra fördel av träningens välgörande effekter, hålla sig i form och må bra.

Träningsvärk efter idrott kan förebyggas eller lindras, så att den inte blir plågsam eller besvärande, både för att fungera i vardagen och snabbare kunna återuppta träningen.

 

Massage som ”naturligt läkemedel” för återhämtning

Alla som tränar strävar naturligtvis efter att ”prestera” bättre. Prestationer får emellertid inte uppnås till vilket pris som helst och framför allt är det aldrig okej att använda sig av produkter eller läkemedel som är förbjudna enligt antidopingslagstiftning för att vinna eller återhämta sig snabbare. Alternativet till sådan doping omfattar ett antal åtgärder som naturlig konditionsträning, bra idrottstekniker, rätt utrustning, men även kost och återhämtningsmetoder.

Återhämtningen har en viktig roll att fylla hos alla som tränar, oavsett nivå eller träningsform. Ju bättre och snabbare du återhämtar dig, desto mer kommer du att uppleva ett fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Stretchning, kyla, kost, vätska och massage är några av de kompletterande metoderna för en god återhämtning.

 

Idrottsmassage är en manuell återhämtningsteknik

Idrottsmassage efter träningen dämpar inflammationen, vilket minskar ”muskelstressen” till följd av ansträngningen och lindrar uppkomsten av fördröjd smärta, så kallad träningsvärk.

Massagen har en läkande effekt på de skadade muskelfibrernas mikrolesioner, genom att öka kärlvidgningen i huden och främja ven- och lymfcirkulationen. Syftet med massagen är alltså att lindra smärta och motverka vätskeansamling. Massagen fungerar med andra ord som ett läkemedel, utan de möjliga kontraindikationerna.

 

Faktablad för god återhämtningsmassage

Massagen ska ges i ett rum med tempererad och behaglig temperatur, med mjukt och naturligt ljus som inte känns aggressivt för ögat. Helst bör en mjuk stämningsmusik spelas. Idrottaren ska ligga på ett brett massagebord täckt med ett engångslakan. Massagen kan även utföras efter en varm dusch eller en stund i bastun för att främja kärlvidgningen.

 

Målsättning

Det handlar om att dränera och aktivera musklernas blodförsörjningssystem genom att använda tekniker med knådning, vibrationer, slag, friktion och mjuk, ytlig massage under minst 20 minuter med eteriska oljor, återuppbyggande balsam eller talk, från fötter och händer och inåt mot bålen. Ett antal känsligare zoner kan med fördel behandlas med djup, tvärgående massage, utom vid nyligen uppkommen muskelskada eftersom det då finns en risk för att skadan förvärras eller för ossificerande myosit.

 

Kompletterande teknik

Manuellt eller ”maskinellt” lymfdränage kan erbjudas som komplement till massagen för idrottare med dålig blodcirkulation i benen eller vid återgång till träningen efter gipsning.

 

Som komplement till massage

Användning av kyla i form av lokala duschar eller med andra metoder bidrar till att påskynda muskelåterhämtningen.

Aktiv stretchning kan rekommenderas efter träningen.

Självmassage som främjar cirkulationen och venåterflödet är något som alla kan utföra genom att använda återhämtningsstrumpor.

 

Sammanfattning

DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) eller träningsvärk efter träningen är vanligt förekommande fenomen.

Massage har en viktig roll att fylla i processen för återhämtning efter träningen för att begränsa eller lindra de obehag som orsakas av sådan muskelvärk hos alla idrottare, oavsett nivå eller träningsform.

 

https://www.aptonia.fr/sites/aptonia/files/logo-irbms-bleu-200.png

Doktor Patrick Bacquaert

Chefsläkare vid IRBMS (franska institutet för forskning kring välbefinnande, medicin och idrott-hälsa)

ÖVERST PÅ SIDAN